Repertoire


Ons repertoire is erg veelzijdig en bestaat uit Nederlandstalige, Engelse en Latijnse

liederen, waaronder ook “niet-traditionele” uitvoeringen. Daarnaast zingen we ook Duitse,

Franse, Spaanse en Italiaanse nummers. We zingen meestal met begeleiding van een

piano en soms ook met gastmusici.

Vrijwel alle liederen zijn meerstemmig.