ZOOM repetities in Coronatijd


Ondanks de bijzondere tijd waarin we momenteel leven is er ook ruimte voor nieuwe uitdagingen.

Dankzij de creativiteit en inzet van Līga repeteren we nu al enkele weken 'on line'. Per stemgroep studeren we nieuwe liederen in en herhalen we een en ander. Leuk om toch te kunnen zingen en zeker leuk om elkaar op deze manier te zien en te spreken.

Hopelijk komt er binnenkort zicht op het moment waarop we weer in de kerk kunnen repeteren en deel kunnen nemen aan een viering of concert.

Houd onze agenda in de gaten!

 


18 Mei voor het eerst een repetitie met het hele koor. En........... voor de afwisseling een liedje van Bobby McFerrin inclusief body percussion.

Dit houden we er in!